Stosownie do postanowienia §38(Dział II; Rozdział VIII) Statutu PZŁ, Zarząd Koła Łowieckiego "Głuszec" w Lwówku Śląskim, zwołuje na dzień 22.06.2019r. (sobota) o godzinie 8:30 Walne Zgromadzenie Członków Koła. Obrady odbędą się w sali edukacyjnej Szkółki Nadleśnictwa Świeradów przy ulicy Nadbrzeżnej 21 w Świeradowie-Zdroju

(Wyjazd w kierunku Szklarskiej Poręby).

 

 

Zarząd Koła Łowieckiego „GŁUSZEC” w Lwówku Śląskim zawiadamia że, w dniu 18.05.2019 r. (sobota), o godz. 9:00 na strzelnicy myśliwskiej w Mroczkowicach zostanie przeprowadzone coroczne obowiązkowe szkolenie strzeleckie połączone ze sprawdzeniem sprawności posiadanej broni i treningiem strzeleckim w konkurencjach:

-strzelanie do rzutek w konkurencji Skeet i Trap

-strzelanie do sylwetki rogacza

-strzelanie do sylwetki dzika w przebiegu.

 

Na szkolenie należy zabrać ze sobą wszystkie jednostki posiadanej broni oraz amunicję do tej broni. 

 

 

 
 
Zarząd koła informuje, że ocena trofeów jeleni-byków pozyskanych w sezonie 2018/2019 odbędzie się:
 
1. Dla obwodu 180 w dniu 16.03.2019 r. o godz. 10:00 w lokalu ogrodnictwa przy ulicy Gryfowskiej 2 w Lwówku Śl.
 
2. Dla obwodu 259 w dniu 23.03.2019 r. o godz. 8:00 w lokalu "Chata Drwala" przy Nadleśnictwie, ulica 11-listopada 1 w Świeradowie-Zdroju.
 
Za Zarząd
Zdzisław Pogorzelski