W dniu 22.06.2019r. podczas walnego zgromadzenia Koła Łowieckiego "Głuszec" w Lwówku Śląskim doszło do zmiany osób zasiadających w zarządzie koła. 

Po wybraniu osób uzupełniających skład, zarząd koła prezentuje się następująco:

 

Prezesem Koła został Kol. Jan Ciszewicz

Łowczym Koła został Kol. Zenon Markiewicz

Sekretarzem Koła został Kol. Radosław Jankowski

Skarbnikiem Koła został Kol. Leszek Zwierzyński

 

Powyżej przedstawieni Koledzy posiadają kompetencje zgodnie z 

§48 Statutu PZŁ.

W związku z zmianą składu zarządu koła nastąpiła także zmiana dotychczasowego adresu siedziby koła na adres: Lwówek Śląski ul. Przyjaciół Żołnierza 4/1, 59-600 Lwówek Śląski.

 

 

 

Stosownie do postanowienia §38(Dział II; Rozdział VIII) Statutu PZŁ, Zarząd Koła Łowieckiego "Głuszec" w Lwówku Śląskim, zwołuje na dzień 22.06.2019r. (sobota) o godzinie 8:30 Walne Zgromadzenie Członków Koła. Obrady odbędą się w sali edukacyjnej Szkółki Nadleśnictwa Świeradów przy ulicy Nadbrzeżnej 21 w Świeradowie-Zdroju

(Wyjazd w kierunku Szklarskiej Poręby).

 

 

Zarząd Koła Łowieckiego „GŁUSZEC” w Lwówku Śląskim zawiadamia że, w dniu 18.05.2019 r. (sobota), o godz. 9:00 na strzelnicy myśliwskiej w Mroczkowicach zostanie przeprowadzone coroczne obowiązkowe szkolenie strzeleckie połączone ze sprawdzeniem sprawności posiadanej broni i treningiem strzeleckim w konkurencjach:

-strzelanie do rzutek w konkurencji Skeet i Trap

-strzelanie do sylwetki rogacza

-strzelanie do sylwetki dzika w przebiegu.

 

Na szkolenie należy zabrać ze sobą wszystkie jednostki posiadanej broni oraz amunicję do tej broni.