Zarząd Okręgowy PZŁ w Jeleniej Górze informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr 259/2019 Zarządu Głównego z dnia 21.10.2019 r. wysokość składki członkowskiej na PZŁ na rok 2020 wynosi:

Normalna 363 zł.

Ulgowa 203 zł.

Ulgowa 123 zł.

Składkę ulgową w kwocie 203 zł płacą myśliwi, którzy ukończą 70 lat najpóźniej do 31.12.2019 r. oraz młodzież ucząca się stacjonarnie, która do 31.12.2019 r. nie ukończyła 25 lat(do listy opłat należy dołączyć aktualne zaświadczenie ze szkoły).

Składkę ulgową w wysokości 123 zł płacą myśliwi, którzy ukończą 80 lat najpóźniej do 31.12.2019 r.

W ramach składki członkowskiej opłacane jest ubezpieczenie zbiorowe myśliwych w kwocie 43 zł.

 

Zarząd Koła prosi o wpłacanie kwot na składki PZŁ w jak najszybszym terminie na nowe konto koła:

Nazwa: Koło Łowieckie GŁUSZEC w Lwówku Śl.

Adres: ul. Przyjaciół Żołnierza 4/1; 59-600 Lwówek Śl.

konto: Santander Bank 19 1090 1939 0000 0001 4304 8087

Zarząd Koła informuje, iż Koło Łowieckie Głuszec stało się nowym kołem dla trzech kolegów. Są to:

Kol. Stanisław Michmiel

Kol. Kamil Karpowicz 

Kol. Krzysztof Kaczmarek

W przypadku Kol. Krzysztofa zarząd podjął decyzję o przyjęciu Kolegi na członka rezydenta koła. Wynikało to z tego, iż Kolega Krzysztof odbywał staż łowiecki w naszym kole.

W przypadku Kol. Stanisława i Kol. Kamila zostali oni przyjęci na nowych członków koła.

 

Zarząd Koła informuje:

Zwierzyna pozyskana na obu obwodach, nie przeznaczona na użytek własny, ma zostać przetransportowana do chłodni znajdujących się w Młyńsku lub Skorzynicach. W przypadku odstrzału zwierzyny na obwodzie 180 zaleca się transport zwierzyny do chłodni w Młyńsku. W przypadku chęci wzięcia tuszy zwierzyny na użytek własny należy skontaktować się z zarządem koła lub Kol. Andrzejem Buratyńskim.

Wszelka zwierzyna pozyskana na polowaniu ma zostać wpisana w jak najszybszym czasie do Elektronicznej Książki Ewidencji na Polowaniu EKEP.

Polowania nocne mają zostać zakończone do godziny 9:00 dnia następnego (zatwierdzenie polowania).

W razie niestosowania się do powyższych informacji zarząd koła będzie blokował odstrzały uniemożliwiając tym samym zapisuwanie się na polowanie.