Do wszystkich myśliwych!

Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia oraz biorąc pod uwagę wytyczne Zarządu Głównego PZŁ w celu prawidłowej działalności koła wprowadza się następujące uchwały zarządu koła.:

 1. W razie wystąpienia zobowiązań finansowych wobec koła, odstrzał będzie blokowany oraz będzie wstrzymany udział w polowaniach zbiorowych do czasu uregulowania zobowiązania.
 2. Członkowie koła otrzymują odstrzały zgodnie z kalendarzem polowań, do końca sezonu.
 3. Członkowie koła oraz goście otrzymujący odstrzał zobowiązani są dostarczyć tusze odstrzelonej zwierzyny do PSB, a próbki do badań do wyznaczonego przez zarząd punktu odbioru.
 4. Bez zgody łowczego lub prezesa tusze pozyskanej zwierzyny grubej, nie wolno zagospodarować samemu, Należy okazać lub przesłać zdjęcie odstrzelonej zwierzyny łowczemu. Zwierzynę drobną i ptactwo tylko zdjęcie.
 5. Za tusze pobrane na użytek własny ustala się odpłatność w wysokości II klasy w punkcie skupu Weles - Chmielno. Za dziki nie mniej niż 3zł za kilogram. Ptactwo łowne - 5zł sztuka. Płatne w terminie 30 dni od otrzymania faktury.
 6. Ceny w PSB ustala osoba upoważniona przez zarząd.
 7. Myśliwy, który pozyskał zwierzynę i samodzielnie nią zadysponował, zobowiązany jest pokryć różnicę w cenie tuszy, pomiędzy użytkiem własnym/punktem skupu, a ceną uzyskaną w PSB. Przy braku okazania zwierzyny, wagę ustala zarząd.
 8. Za dostarczenie tuszy do PSB, myśliwemu członkowi koła przysługuje ryczałt za koszty transportu. Obwód 180 - 60zł, obwód 259 - 30zł.
 9. Gościom rekompensata oraz ryczałt za transport nie będą wypłacane.

Zarząd Koła informuje 

 • Zarząd Koła Łowieckiego Głuszec powołuje na gospodarza obwodu 259 Kol. Grzegorza Szulżyckiego.
 • Zarząd Koła Łowieckiego Głuszec powołuje Kol. Marcina Magudę do pełnienia określonych czynności gospodarki łowieckiej na terenie obwodu 259.
 • Zarząd Koła Łowieckiego Głuszec powołuje Komisję Szacowania Szkód:
 1. Przewodniczący komisji: Kol. Leszek Zwierzyński
 2. Członek komisji na obwodzie 180: Kol. Krzysztof Kaczmarek, Kol. Jakub Matkowski.
 3. Członek komisji na obwodzie 259: Kol. Grzegorz Szulżycki, Kol. Marcin Maguda.

Informacja #1 2020/21

Zarząd Koła Łowieckiego Głuszec w Lwówku Śląskim informuje, iż już dostępne są upoważnienia do wykonywania polowania na obu obwodach.

Na obwodzie 180 upoważnienie można odebrać w skrzynce przy Nadleśnictwie Lwówek Śląski. 

Na obwodzie 259 upoważnienie można odebrać w skrzynce przy kancelarii leśnictwa Niedźwiedzia Góra.

Informujemy także, iż na obwodzie 180 zostały wypuszczone bażanty w ilości 50szt. co umożliwia tym samym możliwości polowania na lisy przez cały rok.

 

Informacja #2 2020/21

Informujemy, iż w sezonie 2020/21 w systemie EKEP w naszym kole została wprowadzona opcja składek do koła. Oznacza to, iż każdy myśliwy będzie miał możliwość sprawdzenia czy zalega z składką członkowską.

Przypominamy, iż składkę do koła w wysokości 50zł miesięcznie, płatne kwartalnie, należy wpłacić na konto koła do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał.

W takim wypadku każdy myśliwy zobligowany jest do opłacenia składki członkowskiej 150zł za kwartał kwiecień-czerwiec do końca kwietnia.

 

Informacja #3 2020/21

Informujemy, iż na obwodzie 259 podpisano umowę na redukcję drapieżników jak w poprzednim sezonie łowieckim. 

W kwartale kwiecień-czerwiec Nadleśnictwo Świeradów wymaga dostarczenia zdjęcia pozyskanego drapieżnika wraz z obok położonym nakryciem głowy. 

 

Informacja #4 2020/21

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii odnoszące się do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w tej samej sprawie. Myśliwi wykonujący czynności związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995r. - Prawo Łowieckie, mogą poruszać się w celu wykonywania czynności zapisanych w ustawie.