Zarząd Koła Łowieckiego Głuszec w Lwówku Śląskim dziękuje wszystkim członkom koła, którzy z wielkim zapałem pracują na rzecz koła i łowiectwa. W szczególności za:

  • Pomoc w odbudowie urządzeń łowieckich i ich transportowaniu na wyznaczone miejsca,

  • Pomoc podczas prac na poletkach myśliwskich,

  • Pomoc w organizacji imprez okolicznościowych promujących las i łowiectwo,

Dodatkowo zarząd koła dziękuje Koledze Andrzejowi Buratyńskiemu za wieloletnią pracę włożoną na rzecz koła, w tym za prowadzenie Punktu Sprzedaży Bezpośredniej PSB, którego prowadzenie generuje duży zysk finansowy dla koła. Podziękowania należą się także, za pomoc w organizacji imprez promujących łowiectwo i dobre imię koła, w tym za organizację udziału koła w imprezie „Rodzinna Majówka” odbywającej się corocznie w nadleśnictwie Świeradów, organizację udziału koła w imprezie „Dary Lasu”, na której nasze koło jako jedyne spośród wielu posiada od lat swoje stoisko i zapisało się jako stały element tej imprezy.

 

Jeszcze raz zarząd koła serdecznie dziękuje wszystkim członkom koła i każdemu z osobna za włożony wysiłek oraz poświęcony czas na rzecz koła i wspólnoty myśliwskiej.

 

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

Zarząd Koła Głuszec w Lwówku Śląskim

 

Darz Bór!

Miło nam poinformować, iż prace związane z wprowadzeniem Elektronicznej Książki Ewidencji Myśliwych na Polowaniu idą ku końcowi.

Planowane rozpoczęcie działania Elektronicznej Książki ustalony został na 15.08.2019 r.

W związku z tym chcemy wyjaśnić kilka ważnych spraw.

1. Pierwszą sprawą jest wybór systemu do obsługi Elektronicznej Książki. Po analizie różnych możliwych systemów znajdujących zastosowanie w innych kołach łowieckich, Zarząd Koła dokonał wyboru darmowego systemu udostępnianego przez Zarząd Główny PZŁ, który posiada różnego rodzaju możliwości wspomagające prace zarządu, organizację spraw związanych z działalnością koła oraz kontaktu pomiędzy członkami koła a zarządem i odwrotnie. 

2. Drugą informacją ważną dla każdego członka koła jest zmiana rewirów na obu obwodach łowieckich, które zaczną bezwzględnie obowiązywać wraz z uruchomieniem Elektronicznej Książki.

Obwód 180 - Lwówek Śląski - został podzielony na 19-cie rejonów ponumerowanych od 1 do 19. 

Obwód 259 - Świeradów-Zdrój - został podzielony na 22 rejony i ponumerowany od 1 do 22. 

Podział obwodów na rejony został starannie przygotowany, tak aby w większości charakterystyczne miejsca oddzielały jeden rejon od drugiego.

 Więcej informacji o podziale obwodów wkrótce.

3. Od dnia 05.08.2019 r będą rozsyłane maile wraz z loginami i hasłami do systemu PZŁ zapewniającym logowanie się do wprowadzanej elektronicznej książki ewidencji myśliwych na polowaniu. Prosimy o sprawdzanie informacji na mailach. Osoby bez maili otrzymają loginy i hasła poprzez SMS.

4. Informujemy także, iż każdy zainteresowany selekcjoner kozłem otrzyma go w odstrzale po przesłaniu informacji do Zarządu Koła, iż jest on zainteresowany polowaniem na kozły. Prosimy o informacje mailowe i telefoniczne.

 Więcej informacji wkrótce. Prosimy o sprawdzanie wiadomości mailowych i sms'owych oraz aktualności na stronie koła.

 

Za zarząd

Sekretarz Koła

Radosław Jankowski

 

K O M U N I K A T
Ustala się jednolity sposób skutecznego okazywania odstrzelonej zwierzyny :
1/ Zwierzyna gruba z przeznaczeniem na użytek własny
- okazywanie bezpośrednie członkowi zarządu lub
- przesłanie skutecznego MMS lub maila z fotografią odstrzelonej zwierzyny i położoną obok bronią oraz informacją zawierającą datę , miejsce / miejscowość / i wagę skarbnikowi koła kol. Leszkowi Zwierzyńskiemu
2/ Zwierzyna drobna
- okazanie bezpośrednie członkowi zarządu lub
- przesłanie skutecznego MMS lub maila z fotografią odstrzelonej zwierzyny oraz informacją zawierającą datę i miejsce skarbnikowi koła kol. Leszkowi Zwierzyńskiemu.
Sposób powiadamiania właściwego Nadleśnictwa w celu wypłacenia premii specjalnej / obw. 259 / za odstrzał drapieżników będzie jak dotychczas szczegółowo wskazany w książce wyjść.
Nieskuteczny MMS czy mail lub brak okazania członkowi zarządu będzie traktowany jako brak okazania a przy drapieżnikach nie będzie naliczana premia.
Zwierzyna gruba nie przejęta na użytek własny winna być skonsultowana z kol. Andrzejem Buratyńskim, który zadecyduje czy ma być odstawiona do najbliższego punktu skupu czy też przewieziona do określonego miejsca jako punktu skupu bezpośredniego / PSB / po uprzednim dostarczeniu próbek do badania przez wytrawianie z podaniem danych myśliwego, nr odstrzału, czasu i miejsca/ miejscowość / pozyskania.
Od chwili wyłożenia w skrzynkach obok książki zapisów na polowanie indywidualne będzie obowiązywał nowy podział rejonów z określoną numeracją na załączonej mapie danego obwodu łowieckiego.
Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego / odstrzały / na obwodzie łowieckim nr 180 wystawia i przedłuża kol. Leszek Zwierzyński a na obwodzie łowieckim nr 259 wystawia i przedłuża kol. Zbigniew Grambowski.
 
Kontakt do Kol. Leszka Zwierzyńskiego:
Tel.: 604 564 299
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.