Koło Łowieckie "GŁUSZEC" powstało w 1946 r. jako jedno z pierwszych kół na Dolnym Śląsku. Założycielami byli miłośnicy łowiectwa rekrutujący się z osadników zamieszkałych na terenach Podgórza Izerskiego i Gór Izerskich. Koło początkowo obejmowało zasięgiem działania blisko połowę powiatu lwóweckiego. W sierpniu 1949 r podzieliło się i przyjęło nazwę obowiązującą do końca 1960 r. "Koło Łowieckie Nr 1 w Lwówku Śląskim".

Od 1 stycznia 1961 r. powróciło do pierwotnej nazwy:

Koło Łowieckie "GŁUSZEC" w Lwówku Śląskim.

 

Od początku istnienia w kole przywiązywano dużą wagę do przestrzegania tradycji, zwyczajów i dyscypliny łowieckiej. Swój charakter koło utrzymało do dnia dzisiejszego. W szeregach koła są koledzy różni wiekiem i zawodem.

Zawsze jednak dominowali leśnicy,

choć nie brak rzemieślników i przedsiębiorców, są też lekarze, prawnicy i urzędnicy.


Gospodarując pół wieku na tych samych obwodach koło osiągnęło sukcesy hodowlane, pomimo klęski ekologicznej, w górach Izerskich, w połowie lat osiemdziesiątych. Dowodem tego są nie tylko piękne medalowe trofea jeleni byków, rogaczy oraz oręża dzików pozyskanych przez myśliwych na

dzierżawionych obwodach, lecz również licznie występujący, chroniony, cietrzew oraz gniazdujący orzeł bielik.

Za wzorowo prowadzoną gospodarkę łowiecką Koło Łowieckie GŁUSZEC w Lwówku Śl. zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1996 r. i najwyższym odznaczeniem - ZŁOM w 2006 r.